Class 12

ਐੱਸ Title Document Date ID
1 ਡਰਗਜ਼ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ -II ( ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ) (Format : PDF Size: 360.18KB Language: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ) 13-09-2018 11821
2 ਸੰਗੀਤ ਗਾਇਨ-12(ਪੰਜਾਬੀ) (Format : PDF Size: 5 MB Language: ਪੰਜਾਬੀ ) 09-10-2018 11820
3 ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ-12 (Format : PDF Size: 10.46 MB Language: ਪੰਜਾਬੀ ) 08-08-2018 11822
4 ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ-12 (ਪੰਜਾਬੀ) (Format : PDF Size: 99.63 MB Language: ਪੰਜਾਬੀ ) 08-08-2018 11823
5 ਸੰਗਠਤ ਪ੍ਰਚੂਨ -12 (ਪੰਜਾਬੀ) (Format : PDF Size: 3.38 MB Language: ਪੰਜਾਬੀ ) 08-08-2018 11824
6 ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ -12 (ਪੰਜਾਬੀ) (Format : PDF Size: 10.18 MB Language: ਪੰਜਾਬੀ ) 08-08-2018 11825
7 ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ 12 (ਹਿੰਦੀ) ਭਾਗ-1 (Format : PDF Size: 5.71 MB Language: ਹਿੰਦੀ ) 21-03-2018 11843
8 ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ-12 (ਹਿੰਦੀ) ਭਾਗ-2 (Format : PDF Size: 79.04 MB Language: ਹਿੰਦੀ ) 21-03-2018 11842
9 ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ-12 (ਅੰਗਰੇਜੀ) ਭਾਗ-2 (Format : PDF Size: 9.41 MB Language: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ) 06-07-2018 11828
10 ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ-12 (ਹਿੰਦੀ) ਭਾਗ-2 (Format : PDF Size: 25.31 MB Language: ਪੰਜਾਬੀ ) 22-03-2018 11840