ਸਕ੍ਰੀਨ ਰੀਡਰ

ਸਕ੍ਰੀਨ ਰੀਡਰ ਵੈੱਬਸਾਇਟ ਮੁਫਤ / ਵਪਾਰਕ
ਸਾਰੇ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨ ਐਕਸੈਸ (SAFA) http://www.nabdelhi.org/NAB_SAFA.htm ਮੁਫ਼ਤ
ਗੈਰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਡੈਸਕਟੌਪ ਐਕਸੈਸ (ਐਨਵੀਡੀਏ) http://www.nvda-project.org/ ਮੁਫ਼ਤ
ਸਿਸਟਮ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਗੋ http://www.satogo.com/ ਮੁਫ਼ਤ
ਹਾਲ http://www.yourdolphin.co.uk/productdetail.asp?id=5 ਵਪਾਰਕ
ਸੁਪਰਨੋਵਾ http://www.yourdolphin.co.uk/productdetail.asp?id=1 ਵਪਾਰਕ