ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ

ਮਿਤੀ ਟਾਈਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
30 ਜੂਨ 2017 ਫੀਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਰਿਪੋਰਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ   (ਆਕਾਰ: 1.64 ਐਮਬੀ, ਫੌਰਮੈਟ: ਪੀ ਡੀ ਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)
30 ਜੂਨ 2017 ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ (ਫੀਸ ਕਮੇਟੀ) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ (ਆਕਾਰ: 3.36 ਐਮਬੀ, ਫੌਰਮੈਟ: ਪੀ ਡੀ ਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)
18 ਜਨਵਰੀ 2017 ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਫੀਸ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ  (ਆਕਾਰ: 256 ਕੇਬੀ, ਫੌਰਮੈਟ: ਪੀ ਡੀ ਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)
29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016  ਬਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੁਗਰੀ ਰੋਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ / ਐਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦਗਰੀ ਰੋਡ ਲੁਧਿਆਣਾ  ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ  (ਆਕਾਰ: 2.67 ਐਮਬੀ, ਫੌਰਮੈਟ: ਪੀ ਡੀ ਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)
25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016  ਫੀਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਦਫਤਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ  (ਆਕਾਰ: 18 ਕੇਬੀ, ਫੌਰਮੈਟ: ਪੀ ਡੀ ਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)
25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016  ਫੀਸ ਕਮੇਟੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਸੀਡਬਲਯੂਪੀ 2009 ਦੇ 20545 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ  (ਆਕਾਰ: 1.09 ਐਮਬੀ, ਫੌਰਮੈਟ: ਪੀ ਡੀ ਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)
25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016  ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਅਤੇ ਫੀਸ ਕਮਿੱਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ  (ਆਕਾਰ: 128 ਕੇਬੀ, ਫੌਰਮੈਟ: ਪੀ ਡੀ ਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)