ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਮਿਤੀ ਟਾਈਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
28 ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿਦਿਆਕ ਮੁਕਬਲ ਤਰੀਕਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ ( ਆਕਾਰ: 2.03 ਐਮਬੀ, ਫੌਰਮੈਟ: ਪੀ ਡੀ ਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਪੰਜਾਬ)
20 ਦਸੰਬਰ 2018 ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਕਿਊ. ਐੱਫ. ਅਧੀਨ 10ਵੀਂ/12ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਟਰੀਮ ਦੀ 12ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ / ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਹੀਣ / ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ/ਵਿਸ਼ੇ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ| ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ ( ਆਕਾਰ: 0ਕੇਬੀ, ਫੌਰਮੈਟ: ਪੀ ਡੀ ਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਪੰਜਾਬ/English)
20 ਨਵੰਬਰ 2018  9 ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਕ ਬੁੱਕ '' ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੇਸਨ" (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਸਕਫ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ ( ਆਕਾਰ: 7.77 ਐਮਬੀ, ਫੌਰਮੈਟ: ਪੀ ਡੀ ਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਪੰਜਾਬ)
29 ਅਕਤੂਬਰ 2018  ਨੌਵੀਂ/ਦਸਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨੌ ਪ੍ਰੀ-ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਟਰੀਮ ਦੀ 11ਵੀਂ/12ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸੱਤ(7) ਟ੍ਰੇਡ/ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਦਾਖਲੇ ਸੰਬੰਧੀ| ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ ( ਆਕਾਰ: 86 ਕੇਬੀ, ਫੌਰਮੈਟ: ਪੀ ਡੀ ਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਪੰਜਾਬ/English)
11 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਸਹਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ ( ਆਕਾਰ: 55 ਕੇਬੀ, ਫੌਰਮੈਟ: ਪੀ ਡੀ ਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਪੰਜਾਬ)
26 ਸਿਤੰਬਰ 2018  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮੁਕਾਬਲਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀਆ ਬਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ ( ਆਕਾਰ: 61 ਕੇਬੀ, ਫੌਰਮੈਟ: ਪੀ ਡੀ ਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਪੰਜਾਬ)
21 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਜ਼ੋਨਲ ਪੱਧਰ ਵਿਦਿਆਕ ਮੁੱਕਾ ਦੇ ਸੰਮਤ 19-11-2015 ਨੂੰ 17-11-2015 ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਫਾਰਮ ਹੁਣ 10 ਨਵੰਬਰ 2015 ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ