ਸਕੂਲ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਸ਼ਨ

ਐਸ. ਨੰ ਟਾਈਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਖ Sort ascending
1 Letter regarding Primary / Middle Affiliation for Session 2021-22 (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , ਆਕਾਰ: 358.62 ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਪੰਜਾਬੀ ) 18-10-2021
2 ਇੰਸਪਾਇਰ ਇਨਾਮ ਮਨਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੱਦਾ. 13-06-2019
3 ਸਕੂਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕੂਲਰ (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , ਆਕਾਰ: 724.78 ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 24-05-2019
4 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਈਆਈਟੀ ਬੰਬੇਜ਼ ਡਾਇਮੰਡ ਜੁਬਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਿਲੱਖਣ 1 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੋਲਰ ਅੰਬੈਸਡਰ ਸਿਖਲਾਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ੨੦੧੮ (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , ਆਕਾਰ: 318.36 ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 20-09-2018
5 ਦਾਖਲਾ ਖਾਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , ਆਕਾਰ: 269.22 ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 21-09-2015
6 ਐਫ਼ਿਲੀਏਸ਼ਨ ਵਿਨਿਅਮਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਮਿਤੀ 24-੦੪-2013) (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , ਆਕਾਰ: 62.1 ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 24-04-2014
7 ਰਸੀਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , ਆਕਾਰ: 72.01 ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 21-08-2013
8 ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਮਿਤੀ ੧੭.੦੭.੨੦੧੩. (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , ਆਕਾਰ: 28.67 ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 26-07-2013
9 ਐਫ਼ਿਲੀਏਟਡ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮ . (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , ਆਕਾਰ: 104.14 ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 22-07-2013
10 ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , ਆਕਾਰ: 70.41 ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 11-07-2013