ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਕੈਲੰਡਰ vol -1

ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੈਲੇੰਡਰ

ਮਿਤੀ ਟਾਈਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
09th ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਸੇਵਾ ਕੈਲੰਡਰ ਰੂਲਜ ਵੋਲੀਅਮ -1 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ (ਆਕਾਰ: 23.6 ਐਮਬੀ, ਫੌਰਮੈਟ: ਪੀ ਡੀ ਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)